Alte documente

Documente si informatii financiare

Dispozitiile Autoritatii Executive

disp.convocare

Hotararile Autoritatii Deliberative

stat de funcții

stat de personal

ORGANIGRAMA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

lisbug_2019

HCL nr. 44 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 45 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 43 din 23 septembrie 2019

HCL 42 din 23 septembrie 2019

ANEXA 5 BL

Hotararea Consiliului Local nr. 39 din 23 august 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 40 din 23 august 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 23 august 2019

Regulamentele privind procedurile administrative

Statutul Unitatii Administrativ-Teritoriale

Proiecte hotarari

nota conceptuala- anexa la hcl

proiect anexa completare program achiziții publice

proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta

proiect de hotarare aprobare nata conceptuala biserica Scortoasa

proiect de hotarare completare program achizitii publice