Intrari dupa admin

HCL

Anexa la HCL nr. 49 din 28.10.2019 Hotararea Consiliului Local nr. 46 din 28.09.2019 Hotararea Consiliului Local nr. 47 din 28.10.2019 Hotararea Consiliului Local nr. 48 din 28.10.2019 Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 28.10.2019 Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 28.10.2019 lisbug_2019

Proiecte hotarari

ANEXA la proiectul de Hotărâre nr. 56 din 17.10.2019 Anexă la la Proiectul de Hotărâre nr. 54 din 14.10.2019 Proiect de Hotarare nr. 52 din 14.10.2019 Proiect de Hotărâre nr. 53 din 14.10.2019 Proiect de Hotărâre nr. 54 din 14.10.2019 Proiect de Hotărâre nr. 55 din 14.10.2019 Proiect de Hotărâre nr. 56 din 17.10.2019

HCL

ANEXA 5 BL HCL 42 din 23 septembrie 2019 HCL nr. 43 din 23 septembrie 2019 HCL nr. 44 din 23 septembrie 2019 HCL nr. 45 din 23 septembrie 2019 lisbug_2019 ORGANIGRAMA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE stat de funcții stat de personal