HCL

Anea la HCL 31 – Program calamitati ANEXA HCL 33 rectif Anexa la HCL 34 de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot nr 39 de completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL 30 validare dispozitie buget local HCL 31 aprobare Program de calamitati HCL 32 aprobare folosire excedent calamitati HCL 33 rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL 34 aprobare Plan de achizitii buget local HCL 36 aprobare nota conceptuala curatire pasuni

Mai 2019

Anunt sedinta mai 2019 Declaratie de interese viceprimar Raican Constantin Dispozitie de convocare sedinta mai 2019 Ghid de completare declaratii de avere si de interese HCL 22 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Extindere amenajare si igienizare surse de apa HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni apa prin foraje de suprafata sin surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni de apa prin foraje de suprafata din surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 24 privind aprobarea sumei de 71400 lei pentru Dotare dispensar uman din satul Policiori cu mobilier adecvat HCL 25 privind aprobarae sumei de 535000 lei pentru Modernizare prin asfaltare DC92 Plopeasa km0+900-km 3+500 si DC 237 Dilma km 0+000-km2+500 si DC98 Deleni km 4+500-km6+000 HCL 26 privind aprobarea sumei de 345000 lei pentru lucrari de Intretinere prin balastari si reprofilari retea de drumuri locale HCL 27 privind modificarea organigramei si a statului de functii 2019 HCL 28 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa HCL 29 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local pentru urmatoarele 3 luni Organigrama 2019 Proces verbal sedinta mai 2019 Raport de activitate consilier local Banu Rozeta Raport de activitate consilier local Florian Militaru Alexandrina Raport de activitate consilier local Ilie Gheorghe Raport de activitate viceprimar Raican Constantin Regulamentul cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa Statul de functii 2019

HCL Iunie 2019

ANEXA HCL rectif Anexa la HCL de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL aprobare folosire excedent calamitati HCL aprobare Program de calamitati HCL rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL validare dispozitie buget local program calamitati Proiect de hot Completare Plan achizitii buget local Proiect de hot nr 36 privind aprobare program calamitati Proiect de hot nr 37 privind folosire excedent ptr. calamitati Proiect de hot nr 38 privind rectificare cu nr 2 buget local Proiect de hotarare buget local insusire dispozitie Proiect Nota conceptuala pasune raport asistenti personali

HCL Februarie 2019

HCL 8 privind aprobarea sumei de 189000 lei pentru finalizarea lucrarii Modernizare si dotare SVSU prin achizitia de utilaje

HCL 9 privind aprobarea tarifelor de salubrizare

HCL 10 privind aprobarea Planului de masuri pentru gospodarirea si igienizarea spatiilor publice si mobilier stradal

HCL 11 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru urmatoarele 3 luni

HCL aprilie 2019

ANEXA 1 HCL 16 ANEXA 1 HCL 18 ANEXA 2 HCL 16 ANEXA 2 HCL 18 ANEXA HCL 17 Program achizitii publice buget local ANEXA HCL 19 Anexă HCL 20 disp.convocare HCL 16 privind aprobarea bugetului local HCL 17 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice din bugetul local HCL 18 privind aprobarea bugetului din venituri proprii si subventii HCL 19 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice din bugetul de venituri proprii si subventii HCL 20 privind aprobarea Programului de amenajare prin balastare drumuri de interes local PV sedinta ordinară APRILIE 2019

HCL martie 2019

HCL 12 privind aprobarea participarii comunei Scortoasa in calitate de asociat la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara HCL 13 privind modificarea tarifelor pentru activitati de colectare separata si transport separat al deseurilor HCL 15 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de inchiriere teren pasune

HCL ianuarie 2019

Anex la HCL 3 Anexa la HCL 6 Anexa la HCL 7 Anexa la HCL nr 1 Anexa la HCL nr 2 Anunt sedinta ianuarie 2019 HCL nr 2 privind aprobarea contului de inceheiere a exercitiului bugetar al bugetului din venituri proprii si subventii 2018 HCL nr 3 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019 2020 HCL nr 4 privind aprobarea nr de asistenti personai ai persoanelor cu handicap grav si persoane cu handicap HCL nr 5 privind proprunerea de evalare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei HCL nr 6 privind stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual HCL nr 7 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scortoasa Raport Legea 544 din 2001 Raport Legeaa nr 52 din 2003