Hotarari

Raport de activitate asistenti personali in sem I 2020 PV sedinta ordinară februarie 2020 Proces verbal sedinta CL iunie 2020 HCL 58 din 16 decembrie 2019 aprobare Program anual achizitii publice buget subventii si venituri proprii HCL 57 din 16 12 2019 aprobare Program anual de achizitii publice bugetul local HCL 39 din 23 08 2019 aprobare Program anual achizitii publice bugetul local HCL 37 inchiriere a 29,69 ha pajisti din proprietatea privata a comunei HCL 36 inventariere bunuri care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei HCL 35 inchiriere teren 64 mp în satul Beciu pentru broadband HCL 34 infiintarea Serviciul de iluminat public HCL 34 din 24 iunie 2019 aprobare Program anual achizitii publice bugetul local HCL 31 din 24 iunie 2019 privind inlaturarea calamitatilor HCL 20 din 08 04 2019 aprobare Program de balastare drumuri locale HCL 19 din 08.04.2019 aprobare Program anual achizitii publice din bugetul de venituri proprii si subventii HCL 18 alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie aprilie mai

HCL 17 din 08.04.2019 aprobare Program anual de achizitii publice bugeul local HCL 17 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului HCL 16 aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului HCL 15 aprobarea Nomenclatorului stradal reactualizat al comunei Scortoasa HCL 14 aprobarea Regulamentului privind procedura de inregistrare evidenta si radiere autovehicule HCL 13 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice cu acoperire financiara din bugeul local HCL 12 privind aprobarea bugetului local HCL 11 aprobarea Plan de achizitii buget din venituri proprii si subventii HCL 10 aprobarea bugetului din venituri proprii si subventii HCL 9 modificarea taxelor de salubrizare HCL 8 infiintarea Serviciul Voluntar ptr Situatii de Urgenta Scortoasa HCL 7 stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si ale personalului contractual HCL 6 alocarea cotei de 20 l benzina ptr transport ptr desfasurarea de activitati medicale HCL 5 nominalizare evaluatori ai performanelor profesionale ale secretarului general al UAT HCL 4 aprobare nr asistenti personali ptr persoane de cu handicap grav

HCL 3 organizare a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2020 2021 HCL 2 aprobare cont de incheiere a exercitiului bugetar al bugetului din venituri proprii si subventii HCL 1 aprobare cont de incheiere a exercitiului bugetar al bugetul local al comunei Scortoasa Anexa nr 2 la HCL 8 SVSU Scortoasa Anexa nr 1 la HCL 8 Organigrama SVSU Scortoasa Anexa nr 1 la HCL 7 Anexa la HCL nr 3 Anexa la HCL 58 Program anual achizitii publice buget subventii si venituri proprii Anexa la HCL 57 din 16 12 2020 Program anual de achizitii publice bugetul local Anexa la HCL 34 Caiet de sarcini Iluminat public Anexa la HCL 19 din 08 04 2020 Program anual achizitii publice bugetul propriu si subventii Anexa la HCL 17 Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialiae al primarului Anexă la HCL 16 Regulament intern Anexa la HCL 14 Regulament procedura de inregistrare evidenta si raadiere vehicule Anexa la HCL 13 Program anual al achizitiilor publice cu acoperire financiara din bugetul local

Anexa la HCL 12 bugetul local Anexa la HCL 9 Anexa la HCL 2 Anexa la Dispozitia 124 Codul de etica si conduita Anexa 2 la HCL 34 Model contract Anexa 2 la Dispozitia 122 Regulament Anexa 1 la Regulamentul Serviciului de iluminat public Anexa 1 la HCL 34 Studiu de oportunitate Anexa 1 la contract Regulamentul Serviciului de iluminat public Anea la HCL 11 Plan de achizitii buget dn venituri proprii si subventii

HCL

Anexa la HCL nr. 49 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 46 din 28.09.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 47 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 48 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 28.10.2019

lisbug_2019

HCL

ANEXA 5 BL

HCL 42 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 43 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 44 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 45 din 23 septembrie 2019

lisbug_2019

ORGANIGRAMA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

stat de funcții stat de personal

HCL

Anea la HCL 31 – Program calamitati ANEXA HCL 33 rectif Anexa la HCL 34 de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot nr 39 de completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL 30 validare dispozitie buget local HCL 31 aprobare Program de calamitati HCL 32 aprobare folosire excedent calamitati HCL 33 rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL 34 aprobare Plan de achizitii buget local HCL 36 aprobare nota conceptuala curatire pasuni

Mai 2019

Anunt sedinta mai 2019 Declaratie de interese viceprimar Raican Constantin Dispozitie de convocare sedinta mai 2019 Ghid de completare declaratii de avere si de interese HCL 22 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Extindere amenajare si igienizare surse de apa HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni apa prin foraje de suprafata sin surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni de apa prin foraje de suprafata din surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 24 privind aprobarea sumei de 71400 lei pentru Dotare dispensar uman din satul Policiori cu mobilier adecvat HCL 25 privind aprobarae sumei de 535000 lei pentru Modernizare prin asfaltare DC92 Plopeasa km0+900-km 3+500 si DC 237 Dilma km 0+000-km2+500 si DC98 Deleni km 4+500-km6+000 HCL 26 privind aprobarea sumei de 345000 lei pentru lucrari de Intretinere prin balastari si reprofilari retea de drumuri locale HCL 27 privind modificarea organigramei si a statului de functii 2019 HCL 28 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa HCL 29 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local pentru urmatoarele 3 luni Organigrama 2019 Proces verbal sedinta mai 2019 Raport de activitate consilier local Banu Rozeta Raport de activitate consilier local Florian Militaru Alexandrina Raport de activitate consilier local Ilie Gheorghe Raport de activitate viceprimar Raican Constantin Regulamentul cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa Statul de functii 2019

HCL Iunie 2019

ANEXA HCL rectif Anexa la HCL de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL aprobare folosire excedent calamitati HCL aprobare Program de calamitati HCL rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL validare dispozitie buget local program calamitati Proiect de hot Completare Plan achizitii buget local Proiect de hot nr 36 privind aprobare program calamitati Proiect de hot nr 37 privind folosire excedent ptr. calamitati Proiect de hot nr 38 privind rectificare cu nr 2 buget local Proiect de hotarare buget local insusire dispozitie Proiect Nota conceptuala pasune raport asistenti personali