Sedinta CL martie 2020

Anexa 2 la Dispozitia 122 Regulament Anexa la Dispozitia 124 Codul de etica si conduita HCL 19 aprobarea suma 272300 lei din excedent fond de rulment ptr Modernizare prin asfaltare drumuri comunale HCL 20 aprobare suma 47600 lei ptr realizare carti funciare HCL 21 aprobare suma 95200 lei din excedent fond de rulment ptr Extindere amenajare si igienizare surse de apa HCL 22 aprobare suma 535000 lei din excedent fond de rulment ptr Modernizare prin asfaltare DC92 Plopeasa DC237 Dilma DC98 Deleni HCL 23 inchiriere prin atribuire directa 50 ha pajisti HCL 24 Inchirierea une suprafete din domeniul privat al comunei HCL 25 gospodarire si igienizare spatii publice HCL 26 martie HCL 26 revocare art 1 alin 2 din HCL 37 din 2019 HCL 27 aprobare organigrama stat de functii si stat de personal Organigrama Anexa 1 la HCL 27 Stat de functii Anexa 2 la HCL 27 Stat de personal Anexa 3 la HCL 27

HCL

Anexa la HCL nr. 49 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 46 din 28.09.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 47 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 48 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 49 din 28.10.2019

Hotararea Consiliului Local nr. 50 din 28.10.2019

lisbug_2019

HCL

ANEXA 5 BL

HCL 42 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 43 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 44 din 23 septembrie 2019

HCL nr. 45 din 23 septembrie 2019

lisbug_2019

ORGANIGRAMA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

stat de funcții stat de personal

HCL

Anea la HCL 31 – Program calamitati ANEXA HCL 33 rectif Anexa la HCL 34 de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot nr 39 de completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL 30 validare dispozitie buget local HCL 31 aprobare Program de calamitati HCL 32 aprobare folosire excedent calamitati HCL 33 rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL 34 aprobare Plan de achizitii buget local HCL 36 aprobare nota conceptuala curatire pasuni

Mai 2019

Anunt sedinta mai 2019 Declaratie de interese viceprimar Raican Constantin Dispozitie de convocare sedinta mai 2019 Ghid de completare declaratii de avere si de interese HCL 22 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Extindere amenajare si igienizare surse de apa HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni apa prin foraje de suprafata sin surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni de apa prin foraje de suprafata din surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 24 privind aprobarea sumei de 71400 lei pentru Dotare dispensar uman din satul Policiori cu mobilier adecvat HCL 25 privind aprobarae sumei de 535000 lei pentru Modernizare prin asfaltare DC92 Plopeasa km0+900-km 3+500 si DC 237 Dilma km 0+000-km2+500 si DC98 Deleni km 4+500-km6+000 HCL 26 privind aprobarea sumei de 345000 lei pentru lucrari de Intretinere prin balastari si reprofilari retea de drumuri locale HCL 27 privind modificarea organigramei si a statului de functii 2019 HCL 28 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa HCL 29 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local pentru urmatoarele 3 luni Organigrama 2019 Proces verbal sedinta mai 2019 Raport de activitate consilier local Banu Rozeta Raport de activitate consilier local Florian Militaru Alexandrina Raport de activitate consilier local Ilie Gheorghe Raport de activitate viceprimar Raican Constantin Regulamentul cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa Statul de functii 2019

HCL Iunie 2019

ANEXA HCL rectif Anexa la HCL de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL aprobare folosire excedent calamitati HCL aprobare Program de calamitati HCL rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL validare dispozitie buget local program calamitati Proiect de hot Completare Plan achizitii buget local Proiect de hot nr 36 privind aprobare program calamitati Proiect de hot nr 37 privind folosire excedent ptr. calamitati Proiect de hot nr 38 privind rectificare cu nr 2 buget local Proiect de hotarare buget local insusire dispozitie Proiect Nota conceptuala pasune raport asistenti personali