HCL aprilie 2019

ANEXA 1 HCL 16 ANEXA 1 HCL 18 ANEXA 2 HCL 16 ANEXA 2 HCL 18 ANEXA HCL 17 Program achizitii publice buget local ANEXA HCL 19 Anexă HCL 20 disp.convocare HCL 16 privind aprobarea bugetului local HCL 17 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice din bugetul local HCL 18 privind aprobarea bugetului din venituri proprii si subventii HCL 19 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice din bugetul de venituri proprii si subventii HCL 20 privind aprobarea Programului de amenajare prin balastare drumuri de interes local PV sedinta ordinară APRILIE 2019

HCL martie 2019

HCL 12 privind aprobarea participarii comunei Scortoasa in calitate de asociat la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara HCL 13 privind modificarea tarifelor pentru activitati de colectare separata si transport separat al deseurilor HCL 15 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de inchiriere teren pasune

HCL ianuarie 2019

Anex la HCL 3 Anexa la HCL 6 Anexa la HCL 7 Anexa la HCL nr 1 Anexa la HCL nr 2 Anunt sedinta ianuarie 2019 HCL nr 2 privind aprobarea contului de inceheiere a exercitiului bugetar al bugetului din venituri proprii si subventii 2018 HCL nr 3 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019 2020 HCL nr 4 privind aprobarea nr de asistenti personai ai persoanelor cu handicap grav si persoane cu handicap HCL nr 5 privind proprunerea de evalare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei HCL nr 6 privind stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual HCL nr 7 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scortoasa Raport Legea 544 din 2001 Raport Legeaa nr 52 din 2003