2017-06-15_Raport Implementare L544 Anul 2016 (1)

Acte normative

Cerere conform Legii 544_2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Formular pentru depunere Reclamaţie administrativă

HCL 8 privind aprobarea listei de documente care constituie informatii de interes public

Lista de informatii de interes public comunicate din oficiu

Lista informatii publice

Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere

Lista informatiilor exceptate de la comunicare

Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată

Model reclamatie administrativa raspuns intarziat Model reclamatie administrativa raspuns negativ