ANEXA la proiectul de Hotărâre nr. 56 din 17.10.2019

Anexă la la Proiectul de Hotărâre nr. 54 din 14.10.2019

Proiect de Hotarare nr. 52 din 14.10.2019

Proiect de Hotărâre nr. 53 din 14.10.2019

Proiect de Hotărâre nr. 54 din 14.10.2019

Proiect de Hotărâre nr. 55 din 14.10.2019

Proiect de Hotărâre nr. 56 din 17.10.2019

nota conceptuala- anexa la hcl

proiect anexa completare program achiziții publice

proiect de hotarare alegere presedinte de sedinta

proiect de hotarare aprobare nata conceptuala biserica Scortoasa

proiect de hotarare completare program achizitii publice

Proiect de hot nr 36 privind aprobare program calamitati Proiect de hot nr 37 privind folosire excedent ptr. calamitati Proiect de hot nr 38 privind rectificare cu nr 2 buget local Proiect de hot nr 39 Completare Plan achizitii buget local Proiect de hotarare nr 35 buget local insusire dispozitie Proiect nr 41 Nota conceptuala pasune