anexa04

bilant

dds funct local

dds2 RECTIF

dds2

declaratie

dezv local

exec local

formdds_92

formdds_plrest 2

formdds_plrest

formdds2

formdds3_2

formdds3pg2

formdds32

raport

sinteza

sinteza_cen

sit act si dat

sursa e

total e

MODEL PETITIE

2017-06-15_Raport Implementare L544 Anul 2016 (1)

Acte normative

Cerere conform Legii 544_2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Formular pentru depunere Reclamaţie administrativă

HCL 8 privind aprobarea listei de documente care constituie informatii de interes public

Lista de informatii de interes public comunicate din oficiu

Lista informatii publice

Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere

Lista informatiilor exceptate de la comunicare

Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată

Model reclamatie administrativa raspuns intarziat Model reclamatie administrativa raspuns negativ

Dispozitii acordare ajutor de urgenta

Dispozitii privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si Dispozitia Primarului nr336 de respingere a ajutorului pentru incalzire

Dispozitii privind incetarea dreptului la ajutorul social

Dispozitii privind modificarea cuantumului ajutorului social

Atribuții primar