Anunt sedinta mai 2019 Declaratie de interese viceprimar Raican Constantin Dispozitie de convocare sedinta mai 2019 Ghid de completare declaratii de avere si de interese HCL 22 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Extindere amenajare si igienizare surse de apa HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni apa prin foraje de suprafata sin surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 23 privind aprobarea sumei de 119000 lei pentru Infiintat aductiuni de apa prin foraje de suprafata din surse de apa existente la Golu Grabicina HCL 24 privind aprobarea sumei de 71400 lei pentru Dotare dispensar uman din satul Policiori cu mobilier adecvat HCL 25 privind aprobarae sumei de 535000 lei pentru Modernizare prin asfaltare DC92 Plopeasa km0+900-km 3+500 si DC 237 Dilma km 0+000-km2+500 si DC98 Deleni km 4+500-km6+000 HCL 26 privind aprobarea sumei de 345000 lei pentru lucrari de Intretinere prin balastari si reprofilari retea de drumuri locale HCL 27 privind modificarea organigramei si a statului de functii 2019 HCL 28 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa HCL 29 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local pentru urmatoarele 3 luni Organigrama 2019 Proces verbal sedinta mai 2019 Raport de activitate consilier local Banu Rozeta Raport de activitate consilier local Florian Militaru Alexandrina Raport de activitate consilier local Ilie Gheorghe Raport de activitate viceprimar Raican Constantin Regulamentul cadru de organizare si functionare a Compartimentului de Asistenta sociala Scortoasa Statul de functii 2019

ANEXA HCL rectif Anexa la HCL de completare Plan de achizitii publice Anexa la Proiect de hot completare PLAN ACHIZITII PUBLICE bugetul local 2019 HCL aprobare folosire excedent calamitati HCL aprobare Program de calamitati HCL rectificare cu nr 2 buget local 2019 HCL validare dispozitie buget local program calamitati Proiect de hot Completare Plan achizitii buget local Proiect de hot nr 36 privind aprobare program calamitati Proiect de hot nr 37 privind folosire excedent ptr. calamitati Proiect de hot nr 38 privind rectificare cu nr 2 buget local Proiect de hotarare buget local insusire dispozitie Proiect Nota conceptuala pasune raport asistenti personali

HCL 8 privind aprobarea sumei de 189000 lei pentru finalizarea lucrarii Modernizare si dotare SVSU prin achizitia de utilaje

HCL 9 privind aprobarea tarifelor de salubrizare

HCL 10 privind aprobarea Planului de masuri pentru gospodarirea si igienizarea spatiilor publice si mobilier stradal

HCL 11 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local pentru urmatoarele 3 luni

disp. convocare sedinta de îndata aprilie 2019 disp. convocare sedinta ordinara aprilie 2019 disp. convocare sedinta ordinara februarie 2019 disp. convocare sedinta ordinara ianuarie 2019 disp. convocare sedinta ordinara martie 2019 disp. convocare sedinta ordinara mai 2019 disp.convocare sedinta ordinara iunie 2019

disp.convocare

disp.convocare

disp.convocare

Dispozitie primar convocare consiliu local in sedinta din 29 iulie 2019

disp. convocare sedinta de îndata aprilie 2019

disp. convocare sedinta ordinara aprilie 2019

disp. convocare sedinta ordinara februarie 2019

disp. convocare sedinta ordinara ianuarie 2019

disp. convocare sedinta ordinara martie 2019

disp. convocare sedinta ordinara mai 2019

disp.convocare