AMBROZIA – prezentare, combatere și prevederi legale

Ambrosia artemisiifolia Ambrozia-prezentare-combatere-MADR HG 707-2018-Anexa-Norme metodologice aplicare L 62-2018 Hotărârea nr. 17_2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62_2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707_2018 Legea nr. 129_2020 pentru modificarea Legii nr. 62_2018 privind combaterea buruienii ambrozia