Dispozitii de convocare sedinte CL

disp. convocare sedinta de îndata aprilie 2019

disp. convocare sedinta ordinara aprilie 2019

disp. convocare sedinta ordinara februarie 2019

disp. convocare sedinta ordinara ianuarie 2019

disp. convocare sedinta ordinara martie 2019

disp. convocare sedinta ordinara mai 2019

disp.convocare