ANEXA 1-9 LA HCL 80 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI A TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2018