Anunț privind desfășurarea examenului pentru promovare rapidă funcție publică