Declaratie privind calitatea de participant la procedura