Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cardelor de conducere