Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii trei ani