Declaratie privind partilor din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora