HCL Nr.78 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019