HCL VP nr.56-2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016