HCL VP nr.63-2015 prinvind aprobarea Regulamentului de acordare de facilitatii fiscale persoane cu venituri mici