PROCES VERBAL SEDINTA CONSILIULUI LOCAL IANUARIE 2016