Raport de evaluare a implementarii Legii 544-2001 pe 20101