Comisiile de specialitate

Comisiile de specialitate


Comisia pentru buget, finanțe, agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei:

Portal Deporte Navarro

 •  D-l Negoșanu Sebastiean – președinte
 •  D-na Florian-Militaru Alexandrina-Georgeta – secretar
 •  D-l Ilie Gheorghe – membru
 •  D-l Radu Nicolaie – membru
 •  D-l Frățilă Demirel – membru

Comisia pentru educație, tineret, culte, activități social-culturale, sănătate, familie, muncă,  protecție socială și  protecție copii, persoane vâr

stnice și persoane cu dizabilități, activități sportive:

 • D-na Popescu Mariana – președinte
 • D-na Duran Nicoleta-Alina – secretar
 • D-na Năstăsache Ana-Maria – membru

Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, pentru protecția mediului si turism, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești:

 • D-l Vasilică Nicolae – președinte
 • D-l Cioarbă Gheorghe – secretar
 • D-l Răican Constantin – membru