ANEXA 1 HCL 16 ANEXA 1 HCL 18 ANEXA 2 HCL 16 ANEXA 2 HCL 18 ANEXA HCL 17 Program achizitii publice buget local ANEXA HCL 19 Anexă HCL 20 disp.convocare HCL 16 privind aprobarea bugetului local HCL 17 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice din bugetul local HCL 18 privind aprobarea bugetului din venituri proprii si subventii HCL 19 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice din bugetul de venituri proprii si subventii HCL 20 privind aprobarea Programului de amenajare prin balastare drumuri de interes local PV sedinta ordinară APRILIE 2019