Anex la HCL 3 Anexa la HCL 6 Anexa la HCL 7 Anexa la HCL nr 1 Anexa la HCL nr 2 Anunt sedinta ianuarie 2019 HCL nr 2 privind aprobarea contului de inceheiere a exercitiului bugetar al bugetului din venituri proprii si subventii 2018 HCL nr 3 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019 2020 HCL nr 4 privind aprobarea nr de asistenti personai ai persoanelor cu handicap grav si persoane cu handicap HCL nr 5 privind proprunerea de evalare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei HCL nr 6 privind stabilirea salarilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual HCL nr 7 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scortoasa Raport Legea 544 din 2001 Raport Legeaa nr 52 din 2003