HCL 12 privind aprobarea participarii comunei Scortoasa in calitate de asociat la constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara HCL 13 privind modificarea tarifelor pentru activitati de colectare separata si transport separat al deseurilor HCL 15 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a unor contracte de inchiriere teren pasune