Hotararile Autoritatii Deliberative

Hotararea Consiliului Local nr. 39 din 23 august 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 40 din 23 august 2019

Hotararea Consiliului Local nr. 41 din 23 august 2019