Comuna Vadu-Paşii este situată pe malul stâng al râului Buzău, la contactul dintre Câmpia înaltă a Râmnicului şi Valea Buzăului, întinzându-se de la est la vest pe distanţa de 12 km şi de la nord la sud pe 8,3 km şi ocupă o poziţie aproape centrală în cadrul judeţul Buzău.
Teritoriul administrativ al comunei Vadu Paşii are o suprafaţă totală de 8217,2691 ha. şi cuprinde un număr de 6 localităţi: localitatea reşedinţă, satul Vadu Paşii şi un număr de 5 sate aparţinătoare:Gura Câlnăului, Focşănei, Băjani, Scurteşti şi Stănceşti.
Localităţile Vadu Paşii, Băjani, şi anumite sectoare din satele Focşănei şi Stănceşti, sunt situate pe podul câmpiei înalte a Râmnicului. Satele Gura Câlnăului, Focşănei, Scurteşti şi Stănceşti sunt situate pe câmpie sau pe terasele de pe valea Buzăului.
Apropierea de regiunea subcarpatică a constituit o condiţie favorabilă apariţiei satelor din cadrul comunei, prin faptul că popularea regiunii de câmpie s-a realizat datorită migraţiei polulaţiei din zona de deal. Acest proces de populare a câmpiei a fost mijlocit şi de valea Buzăului, cât şi de existenţa oraşului Buzău (vechi târg), situat în acest punct de convergenţă a două regiuni cu produse complementare (produse viticole, pomicole şi forestiere din zona de dealuri şi produse cerealiere din zona de câmpie).
Comuna Vadu Paşii se învecinează:

  • la nord cu Poşta Câlnău, care are o populaţie de 6071;
  • la sud cu Gălbinaşi şi Ţinteşti, cu o populaţie de 4067 locuitori, respectiv 4537 de locuitori;
  • la est cu comunele Cochirleanca şi Săgeata, cu o populaţie de 5805 locuitori, respectiv 5483 de locuitori;
  • la vest cu comuna Mărăcineni, cu o populaţie de 7202 locuitori;
  • la sud-vest cu municipiul Buzău, cu o populaţie de 134227 locuitori.