Comisiile de specialitate


Portal Deporte Navarro

Comisia pentru buget, finanțe, agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat

Comisia pentru buget, finanțe, agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei:

 •  D-l Negoșanu Sebastiean – președinte
 •  D-na Florian-Militaru Alexandrina-Georgeta – secretar
 •  D-l Ilie Gheorghe – membru
 •  D-l Radu Nicolaie – membru
 •  D-l Frățilă Demirel – membru

Comisia pentru educație, tineret, culte, activități social-culturale, sănătate, familie, muncă, protecție socială și protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, activități sportive

Comisia pentru educație, tineret, culte, activități social-culturale, sănătate, familie, muncă,  protecție socială și  protecție copii, persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, activități sportive:

 • D-na Popescu Mariana – președinte
 • D-na Duran Nicoleta-Alina – secretar
 • D-na Năstăsache Ana-Maria – membru

Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, pentru protecția mediului si turism, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

Comisia juridică, pentru administrație publică locală, disciplină, pentru protecția mediului si turism, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești:

 • D-l Vasilică Nicolae – președinte
 • D-l Cioarbă Gheorghe – secretar
 • D-l Răican Constantin – membru